Ο ΚΑΙΡΟΣ

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Οι αλλαγές στον Υγειονομικό Χάρτη της Βόρειας Ελλάδας


Τα πάνω κάτω φέρνουν στα νοσοκομεία τα σχέδια που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Συγχωνεύονται νοσοκομεία, κάποια αλλάζουν χρήση, ενώ δημιουργούνται νέα τμήματα και υπηρεσίες που θα στελεχωθούν με το υπάρχον προσωπικό.
Στόχος, όπως ανέφερε χτες από τη Θεσσαλονίκη η ηγεσία του υπουργείου, να αυξηθεί η πληρότητα, να σταματήσουν οι αλληλοεπικαλύψεις και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες.
Το «στοίχημα» είναι, όπως τονίστηκε χτες στην ευρεία σύσκεψη για την αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έγινε στη Θεσσαλονίκη υπό τον υπουργό, Ανδρέα Λοβέρδο, να καλύπτονται οι ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.
Η πρωταρχική επιλογή
Για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης πρωταρχική επιλογή είναι να συγχωνευτούν τα νοσοκομεία πρώην Β΄ ΙΚΑ και «Αγιος Παύλος» ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νοσοκομείο 450 κλινών, όπως υπογράμμισε ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, Χρήστος Ζηλίδης. Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων μετατρέπεται σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, ενώ το Ειδικών Παθήσεων σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος. Συγχωνεύονται διοικητικά τα νοσοκομεία «Γ. Γεννηματάς» - «Αγιος Δημήτριος» καθώς και τα «Αγιος Παύλος»– πρώην Β΄ ΙΚΑ.

Μεταφορά οργανικών θέσεων
Παράλληλα, σε επίπεδο τμημάτων προτείνονται συγχωνεύσεις ομοειδών κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων, μεταφορές κλινικών σε άλλα νοσοκομεία, συγκέντρωση πανεπιστημιακών κλινικών σε 3 νοσοκομεία και συγχώνευση πανεπιστημιακών τμημάτων. Επιπλέον, προβλέπεται μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων. Τραυματιολογικό Κέντρο θα λειτουργήσει στο 424 ΓΣΝΕ, Ογκολογικό - Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο σε «Παπαγεωργίου» και ΑΧΕΠΑ. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο μετατρέπεται σε γενικό, ενώ Αστικό Κέντρο Υγείας θα λειτουργήσει στη Σταυρούπολη, με απόσχιση των εξωτερικών ιατρείων του Ψυχιατρείου.

Δερματολογικό
Με τη μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, απορροφά λειτουργίες από άλλα νοσοκομεία, τα εργαστήρια και μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού παραμένουν για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας, ενώ αποκτά εργαστήρια από το Ειδικών Παθήσεων (όπως το ακτινολογικό).Ειδικών Παθήσεων
Η μετατροπή του Ειδικών Παθήσεων σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος συνεπάγεται τη μεταφορά του Παθολογικού και Παιδιατρικού Τμήματος στο «Γ. Γεννηματάς» και τη μετακίνηση εργαστηρίων στο Αστικό Κέντρο Υγείας του Αφροδισίων. Τα εργαστήρια για την αιμοδοσία παραμένουν και ενισχύονται από άλλες μονάδες αιμοδοσίας, ενώ αναπτύσσεται Επιστημονικό - Συνεδριακό Κέντρο του ΕΣΥ και στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες των ΥΠΕ.

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Ο αμιγώς ψυχιατρικός χαρακτήρας του καταργείται. Το Ψυχιατρικό μετατρέπεται σε γενικό νοσοκομείο, διατηρούνται ψυχιατρικά τμήματα και οι δομές αποασυλοποίησης. Δυο κλινικές του μεταφέρονται σε «Αγιο Δημήτριο» και Ιπποκράτειο, ενώ αναπτύσσονται Γηριατρικό και Νευρολογικό Τμήμα. Τα εξωτερικά ιατρεία μετατρέπονται σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, όπου μεταφέρονται και οι οργανικές θέσεις και προσωπικού από το υπηρετούν.

Β΄ ΙΚΑ - «Παναγία»
Στο πλαίσιο της συγχώνευσής του με τον «Αγιο Παύλο», το Β΄ ΙΚΑ - «Παναγία»... χάνει το Ορθοπεδικό του Τμήμα, που μεταφέρεται στο «Γ. Γεννηματάς». Παράλληλα, τα δύο χειρουργικά τμήματα συγχωνεύονται, ενώ μελλοντικά κάποια τμήματά τους θα μεταφερθούν στον «Αγιο Παύλο». Πιθανή θεωρείται, επίσης, η μετακίνηση του Ουρολογικού και της Μονάδας Λιθοτριψίας στο «Γ. Παπανικολάου».

«Αγιος Παύλος»
Αλλες 150 κλίνες θα αποκτήσει ο «Αγιος Παύλος», μετά τη συγχώνευσή του με το πρώην Β΄ ΙΚΑ. Στο μέλλον προβλέπεται η μεταφορά των χειρουργικών, του Παθολογικού, Ενδοκρινολογικού, Νεφρολογικού Τμήματος, Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της Βραχείας Ογκολογικού του Β΄ ΙΚΑ.

«Αγιος Δημήτριος»
Στο ενιαίο νοσοκομειακό συγκρότημα 500 κλινών που θα προκύψει από τη διοικητική ενοποίηση του «Αγίου Δημητρίου» με το «Γ. Γεννηματάς» θα λειτουργεί και Ψυχιατρική Κλινική, η οποία θα μεταφερθεί από το Ψυχιατρείο. Τα δύο Παθολογικά Τμήματα θα συγχωνευτούν σε ένα, η Στεφανιαία Μονάδα θα γίνει Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και θα αναπτυχθεί Τμήμα Αποθεραπείας.«Γ. Γεννηματάς»
Το «Γ. Γεννηματάς» γίνεται «ένα» διοικητικά με τον «Αγιο Δημήτριο». «Αποχαιρετά» την Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική, που μετακινείται στο ΑΧΕΠΑ, για να ενσωματώσει την Ορθοπεδική του Β’ ΙΚΑ. Η Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική θα μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ, ενώ η Πανεπιστημιακή Χειρουργική στο Τραυματιολογικό Κέντρο του 424 ΓΣΝΕ. Θα υποδεχτεί το Παιδιατρικό και Παθολογικό του Ειδικών Παθήσεων και θα αναπτυχθούν οι παιδιατρικές του ειδικότητες. Οι δύο καρδιολογικές και οι δύο στεφανιαίες μονάδες στα δύο νοσοκομεία θα συγχωνευτούν.

ΑΧΕΠΑ
Νέα χειρουργεία, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό κέντρο με την εγκατάσταση δεύτερου γραμμικού επιταχυντή και ογκολογικό τμήμα αποκτά το ΑΧΕΠΑ. Σ΄ αυτό ενσωματώνονται η Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική και η Πανεπιστημιακή Ουρολογική από το «Γ. Γεννηματάς», καθώς και μια Μαιευτική- Γυναικολογική από το Ιπποκράτειο. Στο εξής, θα διαθέτει και δερματολογικό ιατρείο.

Ιπποκράτειο
Οι διάσπαρτες μονάδες εντατικής ή αυξημένης φροντίδας συγχωνεύονται σε μια ενιαία ΜΕΘ, μια ενιαία Στεφανιαία Μονάδα και μια ενιαία ΜΑΦ. Επίσης, προτείνεται συγχώνευση του Ενδοκρινολογικού με το Παθολογικό, εργαστηρίων, καθώς και χειρουργικών κλινικών, εμβρυομητρικών τμημάτων. Τα κρεβάτια για την αντιμετώπιση παιδιατρικών και παιδοχειρουργικών περιστατικών μειώνονται λόγω χαμηλής πληρότητας. Θα αποκτήσει την Πνευμονολογική του «Γ. Παπανικολάου» και την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική του Ψυχιατρείου, ενώ θα μειωθούν οι παθολογικές κλίνες. Η Β΄ Παθολογική καταργείται, αναπτύσσεται Αιμοδυναμικό Τμήμα, Μονάδα Εγκεφαλικών Παθήσεων, Τμήμα Γηριατρικής, Δερματολογικό και μεταφέρονται συγχωνευμένες οι Νευρολογικές του ΑΧΕΠΑ και του «Γ. Παπανικολάου». Μελλοντικά, τα σχέδια προβλέπουν τη μεταφορά μιας Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο ΑΧΕΠΑ και μιας στο «Γ. Παπανικολάου».

Θεαγένειο
Για το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα, δεν προβλέπονται οργανικές μεταβολές αλλά ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών και εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.«Γ. Παπανικολάου»
«Φεύγουν» η μια Πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο, η Πανεπιστημιακή Χειρουργική, η Νευρολογική στο Ιπποκράτειο και καταργείται ΜΑΦ της Β' Πνευμονολογικής. Επίσης, συγχωνεύονται τα Χειρουργικά Τμήματα και στο μέλλον αναμένεται να «μετακομίσουν» στο «Γ. Παπανικολάου» το Ουρολογικό Τμήμα και η Μονάδα Λιθοτριψίας από το Β’ ΙΚΑ. Στα μελλοντικά σχέδια είναι να αναπτυχθεί τομέας μητέρας – παιδιού, με τη μεταφορά μιας Μαιευτικής-Γυναικολογικής και μιας Νεογνολογικής Κλινικής από το Ιπποκράτειο, καθώς και μιας Παιδιατρικής Κλινικής.

«Παπαγεωργίου»
Ολοκληρωμένο Ογκολογικό Κέντρο, με νέα Ογκολογική Κλινική, όπου θα εφαρμόζεται η απεικονιστική μέθοδος PET και θα λειτουργεί γραμμικός επιταχυντής, προβλέπεται για το «Παπαγεωργίου«». Στόχος να αναβαθμιστεί η παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο.

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Ενα σύγχρονο Τραυματιολογικό Κέντρο θα «στηθεί» στο «424», όπου θα παραχωρηθούν 50-80 κρεβάτια προκειμένου να εγκατασταθούν πανεπιστημιακά χειρουργικά τμήματα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στο «424» μπορεί να μεταφερθούν η Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική από το «Γ. Γεννηματάς» και η Πανεπιστημιακή Χειρουργική του «Γ. Παπανικολάου», αλλά και θέσεις νευροχειρουργών και ορθοπεδικών με ευθύνη του ΑΠΘ.

Συγχωνεύσεις με 4 «τραστ»
Για να για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση, προτείνονται… 4 συγκροτήματα, δηλαδή τραστ νοσοκομείων. Καθένα διαθέτει περίπου 1.200 κλίνες και ορισμένα μπορεί να αποκτήσουν ενιαία διοίκηση και οργανική υπόσταση. Αυτό θα γίνει ανάλογα με το νομικό καθεστώς λειτουργίας των διάφορων νοσοκομείων, τις προοπτικές ανάπτυξης, τις ανάγκες εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής κ.λπ. Τα προτεινόμενα συγκροτήματα είναι το «Συγκρότημα Παπαγεωργίου», αποτελούμενο από «Παπαγεωργίου»- Ψυχιατρικό- 424 ΓΣΝΕ, το «Συγκρότημα Γ. Παπανικολάου» με «Γ. Παπανικολάου», «Γ. Γεννηματάς» και «Αγ. Δημήτριο», το «Συγκρότημα ΑΧΕΠΑ» με ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο και Κέντρο Αίματος (πρώην Ειδικών Παθήσεων) και το «Συγκρότημα Ιπποκρατείου» με Ιπποκράτειο, «Αγιο Παύλο» (και πρώην Β΄ ΙΚΑ) και Νοσοκομείο Αφροδισίων (ως Αστικό Κέντρο Υγείας). Μάλιστα, σε λίγα χρόνια δεν αποκλείεται το «Συγκρότημα Παπαγεωργίου» να ενσωματώσει την ανάπτυξη παιδιατρικού νοσοκομείου στο στρατόπεδο Καρατάσιου και να μετεξελιχθεί σε ένα «πάρκο υγείας».
Αγγελιοφόρος

Τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας
Όλες οι συγχωνεύσεις, καταργήσεις αλλά και αναπτύξεις μονάδων, τμημάτων και κλινικών που προβλέπονται από την 1η Ιουλίου για τη Βόρεια Ελλάδα. Το σχέδιο Λοβέρδου νοσοκομείο προς νοσοκομείο

Σαρωτικές αλλαγές προβλέπονται από την 1η Ιουλίου σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης του υπουργείου Υγείας. Όπως προκύπτει από το σχέδιο προτάσεων που παρουσίασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, θα πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις, καταργήσεις αλλά και αναπτύξεις μονάδων και κλινικών.
Μεταξύ των αλλαγών  ξεχωρίζουν η δημιουργία ενός συγκροτήματος με ενιαία διοίκηση για τα νοσοκομεία Πέλλας και Ημαθίας, η συγχώνευση Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Άργους Ορεστικού και Αμυνταίου, καθώς και η συγχώνευση δεκάδων κλινικών σε πολλά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Στη Δυτική Μακεδονία προτείνεται ενιαία διοίκηση στα νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, ενώ καταργείται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. Ως Κέντρα Κύκλου θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία Κιλκίς και Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, οι διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ, Άρης Μπουσουλέγκας και Χρήστος Ζηλίδης, θα εισηγηθούν τις επιστημονικές προτάσεις τους, τις οποίες θα καταθέσουν έως τις 25 Μαΐου, ενώ την 1 Ιουλίου αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.
Αναλυτικότερα, οι προτάσεις του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο είναι οι εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
- Εντάσσεται στο συγκρότημα νοσοκομείων Έδεσσας, Βέροιας, Νάουσας, Γιαννιτσών, το οποίο λειτουργεί υπό ενιαία διοίκηση
- Συγχώνευση δια απορροφήσεως του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Πέλλας με το νοσοκομείο Έδεσσας
- Μεταφορά του ΩΡΛ τμήματος και Οφθαλμολογικού τμήματος στο νοσοκομείο Γιαννιτσών
- Απορρόφηση των λειτουργιών των Ουρολογικών τμημάτων των νοσοκομείων Γιαννιτσών και Βέροιας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
- Εντάσσεται στο συγκρότημα νοσοκομείων Έδεσσας, Βέροιας, Νάουσας, Γιαννιτσών, το οποίο λειτουργεί υπό ενιαία διοίκηση
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας Τύπου Ι και ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι
- Απορρόφηση της λειτουργίας του ΩΡΛ τμήματος και του Οφθαλμολογικού τμήματος από το νοσοκομείο Έδεσσας
- Μεταφορά του Ουρολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο Έδεσσας
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
- Εντάσσεται στο συγκρότημα νοσοκομείων Έδεσσας, Βέροιας, Νάουσας, Γιαννιτσών, το οποίο λειτουργεί υπό ενιαία διοίκηση
- Συγχώνευση δια απορροφήσεως του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ημαθίας με το νοσοκομείο Βέροιας
- Λειτουργία ΤΕΠ
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας τύπος Ι
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπος Ι
- Απορρόφηση της λειτουργίας του ΩΡΛ τμήματος και του Οφθαλμολογικού τμήματος από το νοσοκομείο Νάουσας
- Μεταφορά του Ουρολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο Έδεσσας και μεταφορά του Ορθοπεδικού Τμήματος στο νοσοκομείο Νάουσας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
- Εντάσσεται στο συγκρότημα νοσοκομείων Έδεσσας, Βέροιας, Νάουσας, Γιαννιτσών, το οποίο λειτουργεί υπό ενιαία διοίκηση
- Μεταφορά του ΩΡΛ τμήματος και του Οφθαλμολογικού τμήματος στο νοσοκομείο Βέροιας
- Απορρόφηση της λειτουργίας του Ορθοπεδικού ορμήματα από το νοσοκομείο Βέροια
- Ανάπτυξη Μονάδας Φυσικής Αποκατάστασης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- Εντάσσεται στον Κύκλο του Παπαγεωργίου
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι
- Απορρόφηση της λειτουργίας του Τμήματος Οξέων Περιστατικών από τη νέα ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Κατερίνης

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
- Κατάργηση -Ανάπτυξη κοινοτικών δομών
- Μεταφορά του τμήματος Οξέων Περιστατικών στη νέα ψυχιατρική πτέρυγα του ΓΝ Κατερίνης
- Μεταφορά δομών του ΨΝ Πέτρας σε τμήμα των παλαιών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου Κατερίνης – Μετατροπή τμήματος του παλαιού νοσοκομείου σε συγκρότημα εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κατερίνης εντός πόλης.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)
- Εντάσσεται στον Κύκλο του Ιπποκρατείου
- Λειτουργούν ήδη Καρδιολογικό Τμήμα, Στεφανιαία μονάδα και Αξονικός Τομογράφος. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
- Ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής Αποκατάστασης Τύπου Ι
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
- Εντάσσεται στον Κύκλο των νοσοκομείων της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
- Συγχώνευση παθολογικών, χειρουργικών και μαιευτικών κλινικών
- Λειτουργία ΤΕΠ
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι
- Αύξηση πνευμονολογικών κλινών και ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής Αποκατάστασης Τύπου Ι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
- Λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλου
- Λειτουργεί ήδη Καρδιολογικό Τμήμα. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας τύπος Ι
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι
- Συγχώνευση των δυο Ορθοπεδικών Τμημάτων σε ένα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
- Εντάσσεται στον Κύκλο του Κιλκίς και λειτουργεί υπό ενιαία διοίκηση με αυτό

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
-Εντάσσεται στον Κύκλο των νοσοκομείων της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
- Συγχώνευση παθολογικών και χειρουργικών μονάδων
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας Τύπος Ι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
-Εντάσσεται στον Κύκλο των νοσοκομείων της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
- Λειτουργία ΤΕΠ
- Ανάπτυξη Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων. Απαιτείται η προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου. Εντάσσεται στα εξειδικευμένα Κέντρα
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου ΙΙ (και ενίσχυση με προσωπικό)
- Ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής Αποκατάστασης Τύπου ΙΙ
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας τύπος ΙΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
- Λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλος Νοσοκομείων
- Λειτουργούν ήδη Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και Στεφανιαία Μονάδα. Προτείνεται η λειτουργία του ως εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς τύπου Α για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις
- Ανάπτυξη Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων. Υφίσταται ήδη όλο το φάσμα των αναγκαίων πόρων. Εντάσσεται στα εξειδικευμένα κέντρα
- Λειτουργεί ως Ογκολογικό Κέντρο για την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου ΙΙ (και ενίσχυση με προσωπικό) και ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι στην παιδιατρική κλινική και Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι με εξειδίκευση στο ΣΔ Κύησης στη μαιευτική κλινική
- Αύξηση πνευμονολογικών κλινών και ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής Αποκατάστασης Τύπου ΙΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
- Εντάσσεται στον Κύκλο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης
- Συζήτηση για ενδεχόμενη συγχώνευση ουρολογικής, οφθαλμολογικής και ΩΡΛ λόγω χαμηλών ποσοστών κάλυψης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
- Εντάσσεται στον Κύκλο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
- Ενιαία διοίκηση με το νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
- Ανάπτυξη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
- Λειτουργούν ήδη Καρδιολογικό Τμήμα και Στεφανιαία Μονάδα. Απορρόφηση της λειτουργίας του Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις
- Ανάπτυξη Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων. Απαιτείται η ανάπτυξη ΜΕΘ και η προμήθεια μαγνητικού τομογράφου.
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας Τύπου Ι και Διαβητολογικής Μονάδας Τύπος ΙΙ και ενίσχυση με προσωπικό
- Μεταφορά του Παιδιατρικού Τμήματος στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας τύπου Ι για παιδιά
- Μεταφορά του Μαιευτικού –Γυναικολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
- Ενιαία διοίκηση με το νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
- Μεταφορά του Καρδιολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο Κοζάνης
- Ανάπτυξη Ογκολογικής Μονάδας και Μονάδας Αναπνευστικής Αποκατάστασης Τύπου ΙΙ
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπος ΙΙ και Διαβητολογικής Μονάδας τύπου Ι στην Παιδιατρική κλινική
- Απορρόφηση της λειτουργίας του Παιδιατρικού Τμήματος του Νοσ. Κοζάνης από το νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
- Απορρόφηση της λειτουργίας του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος του Νοσ. Κοζάνης από το νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- Λειτουργούν ήδη Καρδιολογικό Τμήμα και Στεφανιαία Μονάδα. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΑΣ
- Συγχώνευση του ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ Άργους Ορεστικού με το νοσοκομείο Καστοριάς
- Λειτουργούν ήδη Καρδιολογικό Τμήμα και Στεφανιαία Μονάδα. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- Συγχώνευση ΚΑΚΥΚΑΜΕΑ Φλώρινας με το Γ.Ν. Φλώρινας
- Συγχώνευση ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου με το νοσοκομείο Φλώρινας
- Λειτουργεί ήδη Καρδιολογικό Τμήμα. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου για ασθενείς με καρδιακές παθήσεις
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο αριθμός των κλινών στα νοσοκομεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της 3ης και 4ης ΥΠΕ, ανέρχεται στις 9007, ενώ ο αριθμός των τμημάτων στα 471. Ειδικότερα, τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτουν 6.582 κλίνες και 301 κλινικές/τμήματα, της Δυτικής Μακεδονίας 707 κλίνες και 82 κλινικές/τμήματα και της Ανατολικής Μακεδονίας 1703 κλίνες και 118 κλινικές/τμήματα. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι πριν αρχίσει η συνεργασία των νοσοκομείων να μειωθούν οι κλίνες σε ποσοστό 10-20% και να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες από 100 συντονιστές διευθυντές, χωρίς να θιγούν αυτοί οι εργαζόμενοι.
Μακεδονία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου