Ο ΚΑΙΡΟΣ

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι...

Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι...: Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου